Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 1. Administrator danych:
  Administratorem danych osobowych jest P.P.H.U.”MARCIN” Artur Tarczyński z siedzibą przy ul. Długosza 6/15, 99-300 Kutno, tel: +48 607 042 460, e-mail: pphumarcin@poczta.onet.pl.
 2. Cel zbierania danych osobowych
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych , Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin itp.
 3. Okres przechowywania danych osobowych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu.
 4. Prawo dostępu do danych osobowych:
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych prawo do ich sprostowania.
 5. Prawo do usunięcia danych:
  Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez P.P.H.U.”MARCIN” Artur Tarczyński, z wyjątkiem następujących sytuacji:
  * otwarte zamówienie/umowa, które nie zostały jeszcze zakończone lub tylko częściowo.
  * nieuregulowany dług wobec P.P.H.U.”MARCIN” Artur Tarczyński, niezależnie od metody płatności.
  * Państwa dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy.
 7. Podstawy prawne przetwarzania danych
  W przypadku przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.