Polityka jakości

Misją naszej firmy jest oferowanie wysokiej jakości towarów usług oraz rzetelna

i profesjonalna obsługa klientów.

Powyższą misję chcemy realizować poprzez:

1. Stałe podnoszenie jakości sprzedawanych towarów i świadczonych usług;

2. Rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów:

– uświadomionych;

– nie uświadomionych.

3. Wysoką jakość merytoryczną naszych usług posprzedażowych;

4. Stwarzanie komfortowych warunków do rozwoju i wymiany doświadczeń;

5. Podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników.

Deklarujemy:

1. Efektywne zarządzanie zgodnie z najnowocześniejszymi metodami gwarantującymi pełne zaspokojenie potrzeb klientów;

2. Zatrudnianie doświadczonego personelu o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych;

3. Stałe poszerzanie oferty towarów i świadczonych usług

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w sposób nadzorowany, uregulowany procedurami zgodnie ze standardem międzynarodowym:

ISO 9001:2015

Właściciel
Krystyna Tarczyńska
Kutno, 25 września 2020 r.